9.5 מיליארד ₪

היקף אובדן המזון בצריכה הביתית לשנת 2022

4,000 ₪ שווי אובדן המזון השנתי למשק בית בישראל

אובדן מזון והצלת מזון בצריכה הביתית

אובדן המזון בצריכה הביתית של משקי הבית בישראל הסתכם בשנת 2022 בכ-990 אלף טונות מזון (19), כ-4% גבוה יותר מהשנה הקודמת כתוצאה מגידול האוכלוסייה לצד גידול בתפוקה החקלאית. שווי אובדן המזון בצריכה הביתית בשנת 2022 הינו כ-9.5 מיליארד ₪ המשקף עליית מחירי מזון בשנת 2022 של כ-5% ביחס לשנת 2021. מעבר לעלות ישירה זו, העלות הסביבתית כתוצאה מאובדן מזון במקטע הביתי עומדת על כ-1.0 מיליארד ₪ (20).
19. על בסיס מודל שרשרת הערך של BDO ושקלול נתוני למ"ס לשנת 2022, סקר הרכב פסולת ארצי של המשרד להגנת הסביבה לשנים 2012-2013, ממצאי סקר "גיאוקרטוגרפיה" שבוצע בינואר 2019 ומחקר בנושא פסולת ביתית בישראל, 2018: Elimelech Efrat, Ofira Ayalon, and Eyal Ert. "What gets measured gets managed: A new method of measuring household food waste." Waste management 76 (2018): 68-81‏.
20. עלות סביבתית שאינה מגולמת בעלות השוקית של המזון האבוד – כלומר אינה כוללת את עלות משאבי הטבע שאבדו יחד עם המזון כתוצאה מאובדן מזון במקטע זה.

אובדן המזון החודשי למשק בית

משק בית ממוצע בישראל זורק לפח כ-14% מההוצאה על מזון, כלומר משפחה ממוצעת בישראל זרקה בשנת 2022 מזון בשווי של כ-4,000 ₪ (שווה ערך לצריכת מזון ממוצעת של חודש וחצי). במונחים חודשיים, ההפסד הכספי למשק הבית מאובדן מזון במקטע הצריכה הביתית הוא 335 ₪, כאשר 148 ₪ נובעים מאובדן של פירות וירקות, 111 ₪ מאובדן של דגנים וקטניות, 54 ₪ מאובדן של בשר, ביצים ודגים ו-21 ₪ מאובדן של חלב ומוצריו.

שיעור אובדן במקטע הצריכה הביתית עבור מוצרי מזון נבחרים

מקור: אומדני BDO
2019 CH6 info 3

הגורמים העיקריים לאובדן בצריכה הביתית הם הכנת כמות עודפת ופג תוקף

אובדן מזון בצריכה הביתית נובע משילוב של הרגלי צרכנות ותרבות השפע, יחד עם השפעת אופן אחסון המזון והשמירה על טריותו. ערך אובדן המזון בצריכה הביתית הינו כ-9.5 מיליארד ₪ בשנה.

הגורמים העיקריים לאובדן של מזון בצריכה הביתית (21) :

1. הכנת כמות עודפת
הכנת מזון מעבר לצרכים, לרוב עודף מזון שבושל או הוכן ולא נצרך, לעיתים בשל קנית יתר של מזון.

2. מזון פג תוקף
מזון שפג תוקפו טרם נצרך במלואו. יש לציין כי מזון שאבד מכיוון שפג תוקפו קשור לקניית יתר של מזון. הרצון במגוון סוגי המזון יחד עם אי וודאות בהיקפי הצריכה במשק הבית יוצרים מצב בו תוקפו של חלק מהמזון שנרכש פג לפני שנצרך.

3. קניית יתר
קנייה מעבר לכמות הנצרכת וכתוצאה מכך אובדן מזון גבוה.

4. אחסון לקוי
אחסון לקוי מקצר את חיי המדף של מוצרי מזון. היעדר ידע אודות אחסון אופטימלי וחוסר תשומת לב של הצרכנים מביאים לקלקול מוצרי מזון והשלכתם.

גורמים נוספים לאובדן המזון בצריכה הביתית הינם מזון שניזוק/ נשפך והכנה או בישול לקוי.
21. ממצאי סקר "גיאוקרטוגרפיה" שבוצע במרץ 2021 על ידי לקט ישראל ו-BDO.

שיעור אובדן מזון בצריכה הביתית בישראל ובעולם

אובדן המזון בצריכה הביתית אינו ייחודי לישראל, ושיעורי האובדן בישראל אינם חריגים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. שיעור האובדן הגבוה ביותר בישראל, כמו גם במדינות מערביות אחרות, הינו בפירות וירקות. 23% מהירקות והפירות הנקנים בישראל נזרקים לפח, בהשוואה ל-28% בארה"ב, ו-19% באירופה. האובדן הגבוה יחסית בפירות וירקות נובע בעיקר מאורך חיי מדף קצרים ואי-הקפדה על תנאי אחסון אופטימליים.

במוצרי בשר, דגים ומוצרי חלב, שיעור האובדן נמוך יותר ועומד על כ-8%. שיעור האובדן הנמוך יותר במוצרים אלה נובע, בין היתר, מהיכולת להארכת חיי המדף של המוצר על ידי הקפאה ומהעלות הגבוהה יותר ליחידת משקל היוצרת תמריץ כלכלי גבוה יותר להקטנת אובדן. שיעור האובדן של מוצרים אלו דומה למקובל באירופה, ונמוך משיעור האובדן בארה"ב.

במוצרי דגנים וקטניות, שיעור האובדן כ-14%. האובדן במוצרים אלו נובע משילוב של מוצרים בעלי חיי מדף קצרים כדוגמת לחם ומאפים, יחד עם חיי מדף ארוכים יחסית של דגנים וקטניות לא מבושלים.

היקף אובדן המזון השנתי במשקי הבית

* מתוך ממצאי סקר "גיאוקרטוגרפיה" שבוצע במרץ 2021 על ידי לקט ישראל ו-BDO.
** שיעור האובדן מתייחס לאובדן מתוך סך הייצור או הצריכה של אותה קטגוריית מזון בכל שלב בשרשרת הערך

₪ 9,550

ההשפעה הכוללת של אובדן מזון על יוקר המחיה, למשק בית לשנה (22)

בישראל שבה ההוצאה על מזון גבוהה יחסית בהשוואה בינלאומית (23), אובדן מזון מהווה אחד מהמרכיבים בבעיית יוקר המחייה. ההשפעה של אובדן מזון על יוקר המחייה כוללת הוצאה עודפת על מזון וכן השפעת האובדן על התייקרות המזון.
ההשפעה הכוללת על יוקר המחייה הינה תוספת עלות של 9,550 ₪ למשק בית בשנה במקטע הצריכה הביתית.

22. עלות יוקר המחיה לרבות מיסים ועלויות חיצוניות
23. 2018 Global Food Security Index Economist

יוקר המחיה – ההוצאה העודפת
מזון שנקנה על ידי משקי הבית ונזרק לפח, מהווה עלות ישירה למשק הבית. בממוצע, ההפסד החודשי הישיר (ללא עלויות חיצוניות (24)) מזריקת מזון עומד על 335 ₪ למשק בית, ובהתאם לכך ההפסד השנתי הישיר עומד על 4,000 ₪ למשק בית. עלויות פינוי האשפה וההטמנה, מתגלגלות בסופו של דבר לכיסם של הצרכנים באמצעות עלויות הארנונה והמיסים העירוניים, וגורמות לעלות שנתית של 215 ₪ נוספים למשק בית לשנה לפינוי פסולת המזון העודפת שנזרקה.

24. עלויות חיצוניות שלא נכללו בעלות זו – עלות פינוי והטמנת המזון שנזרק, עלות פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר והתייקרות מחיר סיטונאי בגלל אובדן בחקלאות ובתעשיה.

יוקר המחיה – התייקרות המזון
מעבר להוצאה העודפת הישירה של משקי הבית עבור מזון שרכשו ולא נצרך, קיימת השפעת נוספת הנובעת מאובדן המזון בכל שלבי שרשרת הערך הקודמים לצריכה. מבחינה כלכלית, עלות המזון משקפת את כלל עלויות היצור והמכירה בכל שלבי שרשרת הערך – גידול, יצור, אריזה, שינוע ושיווק.

לכן, מחיר המזון ברשתות השיווק מגלם את אובדן המזון במקטע הקמעונאי. בדומה, מחיר המזון הסיטונאי משקף את אובדן המזון במקטעי החקלאות והתעשייה. בסופו של דבר עלויות האובדן בכל שלבי שרשרת הערך מתגלגלות לכיסו של הצרכן, וגורמות לעלות שנתית נוספת של 3,250 ₪ באמצעות התייקרות של כ-11% במחירי המזון.

אובדן מזון השפעה על יוקר המחיה

יוקר המחיה – השפעה בריאותית מאי מימוש פוטנציאל הצלת מזון
ההשפעות הבריאותיות הנלוות לאבדן מזון מתוך אי מימוש פוטנציאל הצלת מזון ובהתאם אי צמצום אי הביטחון התזונתי משפיעות באופן עקיף על יוקר המחייה.

אי-ביטחון תזונתי מהווה, גורם סיכון לתחלואה כרונית ונפשית, וברמה הלאומית מביא לעליה בהוצאות בריאות. עלויות אלו מבטאות את העלות הבריאותית התוספתית למשק כתוצאה מאי-ביטחון תזונתי בקרב האוכלוסייה. השפעות בריאותיות אלו נאמדות בכ-5.2 מיליארד ₪ למשק הישראלי בשנת 2022 ובכ-1,850 ₪ למשקי הבית [ראו פרק 8].

יוקר המחיה – השפעה סביבתית מפליטות גזי חממה ומזהמי אוויר
ההשפעות הסביבתיות הנלוות לאובדן מזון משפיעות באופן עקיף על יוקר המחייה. לפליטת מזהמים לאוויר השפעות חיצוניות שליליות על בריאות האדם ועל הסביבה אשר עלותן מושתתת על המשק בכללותו בעיקר כהוצאה על בריאות. על מנת להביא אותן בחשבון ולשקף את השפעתן, מחושבים ערכי העלויות החיצוניות כתוצאה מההשפעות הסביבתיות השליליות. עלויות חיצוניות אלו מבטאות ערך כספי של אובדן רווחה חברתית מפליטת מזהמים (25). השפעות סביבתיות אלו נאמדות בכ-1.5 מיליארד ₪ למשק הישראלי בשנת 2022 ובכ-235 ₪ למשק בית [ראו פרק 9].

מעבר להשפעה הישירה על יוקר המחיה, לאובדן המזון ולפינוי והטמנת הפסולת עלויות עקיפות הנובעות הן מהשפעות עקיפות של שינוע הפסולת, שריפת דלקים, נזק סביבתי הנוצר עקב פליטות של גזי חממה שנמדדו בדו"ח זה, כמו כן, קיימות השפעות נוספות כגון עומס על הכבישים, וזיהום קרקע שאינן כלולות באומדן העלות הסביבתית בדו"ח [ראו פרק 9].

הטמנת הפסולת האורגנית בקרקע גורמת לפסולת זו להתפרק ובתהליך זה נפלט גז מתאן, גז חממה אשר פוטנציאל ההתחממות הגלובלית שלו (Global Warming Potential – GWP) גבוה פי 84 ביחס לפחמן דו-חמצני בטווח הקצר (20 שנה), ופי 28 בטווח הארוך (100 שנה) (26).

על פי ממצאי דו"ח אובדן המזון לשנת 2022, 990 אלף טונות של פסולת אובדן מזון ביתית נשלחה להטמנה, וגרמה לתוספת של כ-310 אלף נסיעות בשנה של משאיות פינוי אשפה הגורמות לזיהום אוויר, גודש בכבישים ומפגעי רעש ותאונות. לכן, מעבר לאובדן מזון בשווי של 9.5 מיליארד ₪ בצריכה הביתית, ועלות של 0.5 מיליארד ₪ לפינוי פסולת אובדן המזון הביתית, נגרמו גם עלויות חיצוניות נוספות הנובעות מהשפעות של גודש התנועה ואיכות הסביבה.

25. הספר הירוק, הערכה ומדידה של עלויות סביבתיות, המשרד להגנת הסביבה, 2022
26. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report