בדו"ח זה פרק מורחב בנושא השוואה בין-לאומית של אובדן מזון ומדיניות להצלתו

בשיתוף הקליניקה למדיניות ומשפט מזון מאוניברסטית הרווארד וה-GFN

מיליון טונות 0.5
היקף המזון האבוד בישראל
₪ מיליארד 11
ערכו של המזון האבוד בישראל
₪ מיליארד 0.2
שווי המזון בר-ההצלה בישראל
₪ מיליארד 0.4
העלות הסביבתית של אובדן מזון בישראל