בשיתוף המשרד להגנת הסביבה
מיליון טונות 0.5
היקף המזון האבוד בישראל
₪ מיליארד 11
ערכו של המזון האבוד בישראל
₪ מיליארד 0.2
ירידה באובדן מזון במקטע המוסדי בשל השפעות מגיפת הקורונה
₪ מיליארד 0.4
העלות הסביבתית של אובדן מזון בישראל
leket logo white
Sviva logo white