ישראל מתייצבת בין 6 המדינות בעולם בהן קיים חוק דומה המגן על תורמי מזון