בדו"ח זה פרק מיוחד ומורחב בנושא השפעת הצלת מזון על הביטחון התזונתי ועלויות הבריאות בישראל (המתמקד בפירות וירקות).

היקף המזון האבוד בישראל
מיליון טונות 0.5
ערכו של המזון האבוד בישראל
₪ מיליארד 11
שווי המזון בר-ההצלה בישראל
₪ מיליארד 0.2
העלות הבריאותית העודפת למשק מאי-ביטחון תזונתי בישראל
₪ מיליארד 0.4

חקלאות ואי ביטחון תזונתי בישראל בראי מלחמת "חרבות ברזל"

בעיית אי הביטחון התזונתי הינה בעיה אשר קיימת בשגרה במדינת ישראל, וצפויה להחמיר עקב מלחמת "חרבות ברזל" והשפעותיה הכלכליות
הדו"ח בראי המלחמה

ייחודיות ייצור וצריכת המזון בישראל

פרק ראשון

כמה מזון הולך לאיבוד בישראל?

פרק שני

אובדן מזון והצלת מזון במקטע קמעונאות והפצה

פרק שלישי

אובדן מזון והצלת מזון בצריכה המוסדית

פרק רביעי

אובדן מזון והצלת מזון בצריכה הביתית

פרק חמישי

אובדן מזון: כמה מזון אפשר להציל?

פרק שישי

אי-ביטחון תזונתי בעולם ובישראל

פרק שביעי

השפעת הצלת מזון על הביטחון התזונתי ועלויות הבריאות בישראל

08

פרק שמיני

השפעות ועלויות סביבתיות של אובדן ובזבוז מזון

פרק תשיעי

פוטנציאל השלמת פער צריכת המזון בישראל והחיסכון למשק

פרק עשירי

שילוב של תרומה כלכלית, חברתית, בריאותית וסביבתית

פרק אחד עשר

השוואה בין-לאומית, אובדן מזון ומדיניות לצמצומו

פרק שנים עשר

המלצות מדיניות לעידוד הפחתת אובדן מזון והצלת מזון

פרק שלושה עשר