ערכה לתקשורת

לקט ישראל הוא ארגון הצלת המזון הגדול בישראל והיחיד שעוסק בהצלת מזון בלבד. הארגון מציל עודפי תוצרת חקלאית טרייה וארוחות מבושלות מזינות ומעבירם לאלפי נתמכים מידי יום, באמצעות כ-200 עמותות.
הדו"ח הלאומי לאובדן מזון והצלת מזון לשנת 2018 מופק זו השנה הרביעית, על ידי לקט ישראל ו- BDO. הדו"ח כולל לראשונה מודל מפורט לאומדן אובדן מזון במקטע הצריכה הביתית.

הודעה לעיתונות וחומרי עזר

קובץ זה כולל את ההודעה הרשמית לעיתונות, אינפוגרפיקות נבחרות מהדו"ח, תמונותיהם של ראשי הארגונים: גידי כרוך, מנכ"ל לקט ישראל וחן הרצוג, כלכלן ראשי ב-BDO וכן תמונות נבחרות נוספות.

דו"ח אובדן מזון והצלת מזון לשנת 2018

קובץ זה כולל את הדו"ח המלא של אבדן מזון והצלת מזון לשנת 2018 וכן תקציר של הדו"ח.